Wszystkie nasze strony wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania stron internetowych. W celu ulepszenia korzystania ze stron internetowych wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętywania danych logowania i zapewnienia bezpieczeństwa logowania, gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizacji działania stron internetowych oraz dostarczania treści dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Pliki te mogą także stosować współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Aby zakceptować pliki kliknij przycisk Rozumiem, akceptuję. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
Polityka prywatności

ikona16 2022.05.11 - Warszawa, Elektrownia Powiśle
  

Największe Prawnicze Targi Praktyk i Pracy w Polsce

edycja 2022

 

Exercise 2 – POLISH CODE OF CIVIL PROCEDURE (level: Advanced)


Fill in the gaps in the English translation of excerpts from the Polish Code of Civil Procedure with the words specified.


claimant, instance, jurisdiction, brought, residence, before, action


Article 27

§ 1. A/an ________________ shall be ________________ ________________ a court of first ________________ that has territorial ________________ over the ________________ of the ________________.


servitude, rem, exclusive, servient, solely, dispute, possession, predial


Section 3

________________ jurisdiction

Article 38.

§ 1. An action for property or other rights in ________________ to real property, as well as an action for ________________ of real property may be brought ________________ before the court of the place of its location. If the subject matter of the ________________ is a ________________ ________________, the jurisdiction shall be determined on the basis of the location of the ________________ estate.


ex officio, hearing, order, classified, morals, disclosed, thereof, threat, closed


Article 153.

§ 1. The court shall order ________________ that the whole ________________ or a part ________________ shall be ________________ if a public hearing poses a ________________ to public ________________ or good ________________ or if circumstances covered by ________________ information protection may be ________________.

ANSWERS:

Article 27

§ 1. An action shall be brought before a court of first instance that has territorial jurisdiction over the domicile of the claimant.


Section 3

Exclusive jurisdiction

Article 38

§ 1. An action for property or other rights in rem to real property, as well as an action for possession of real property may be brought solely before the court of the place of its location. If the subject matter of the dispute is a predial servitude, the jurisdiction shall be determined on the basis of the location of the servient estate.


Article 153

§ 1. The court shall order ex officio that the whole hearing or a part thereof shall be closed if a public hearing poses a threat to public order or good morals or if circumstances covered by classified information protection may be disclosed.

Materiał opracowany przez Szkołę Legal English "Transkrypt"

fotolia 13687179 subscription l dash - fotolia.comAbsolwenci studiów prawniczych mogą odbyć aplikacje, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. To ważny krok dla niejednego młodego człowieka w jego karierze prawniczej, przypieczętowany egzaminem państwowym. To przede wszystkim przepustka do wykonywania zawodów sędziego, adwokata, radcy prawnego czy np. prokuratora. Nie wszyscy jednak decydują się na zrobienie aplikacji, głównie z powodu wysokich kosztów oraz dużej konkurencji. Mała ilość miejsc i duże zainteresowanie powodują, że tylko najlepsi z najlepszych dostaną się na wymarzoną aplikacje. Prawo wyróżnia kilka rodzajów aplikacji, na które może zostać przyjęty magister studiów prawniczych, po wcześniejszym złożeniu egzaminu konkursowego.

Wszyscy absolwenci prawa, którzy uwielbiają udzielać porad a konieczność reprezentowania klienta w sądzie nie stanowi dla nich żadnego problemu, powinni odbyć aplikację adwokacką. Oczywiście praca adwokata, to nie tylko porady i sprawy w sądzie, ale także opracowywanie aktów prawnych. To one stanowią bazę dla jego dalszych działań. Warunkiem wykonywania tego zawodu jest wpis na listę adwokatów, czym zajmuje się Okręgowa Rada Adwokacka. Każdy aplikant ma swojego patrona, który czuwa nad odpowiednim przygotowaniem przyszłego adwokata do wykonywania zawodu. Na przyswojenie niezbędnej wiedzy kandydat ma trzy lata. Aplikacja rozpoczyna się zawsze pierwszego stycznia. Egzamin będący zwieńczeniem kilkuletniej nauki opartej na teorii i praktyce ma charakter pisemny i składa się z pięciu części. Jego zdanie daje możliwość uzyskania uprawnień adwokackich. Aplikant może podjąć pracę u patrona, jednak jeśli ten nie chce wiązać pracy z odbywaną aplikacją, wówczas wymagana jest zgoda Patrona i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Na początku wspomniałam, że nie każdy absolwent prawa decyduje się na zrobienie aplikacji. Niewątpliwie jest to kosztowna inwestycja. Za rok aplikacji trzeba zapłacić ponad cztery tysiące złotych, zaś na egzamin należy przeznaczyć około 550 złotych.

Radca prawny udziela porad i przygotowuje akty prawne oraz występuje przed sądami i urzędami. Może on pracować w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komandytowej. Jeśli chodzi o czas trwania aplikacji to wygląda to podobnie do adwokackiej. Absolwent rozpoczyna naukę z dniem pierwszego stycznia. Egzamin końcowy nie różni się od tego kończącego aplikację adwokacką i również wymaga dosyć zasobnego portfela. Cena za semestr aplikacji kształtuje się na poziomie 3 tys. złotych. Na sam egzamin trzeba przeznaczyć przynajmniej tysiąc złotych, do tego dochodzą opłaty dodatkowe.

Obserwuje się wyraźne zacieranie różnic w uprawnieniach radcy prawnego i adwokata. Zrodził się nawet pomysł, aby połączyć te dwie profesje w jedną dużą korporację i określić ją mianem adwokatury. Najczęściej przywoływaną różnicą pomiędzy tymi zawodami jest fakt, że tylko adwokaci mogą wcielać się w rolę obrońców w sprawach karnych, natomiast ci drudzy są tego prawa pozbawieni.

W zakres kompetencji notariusza wchodzi przygotowywanie aktów notarialnych oraz szereg innych czynności o charakterze notarialnym. Do jego zadań należy także sporządzanie protestów, weksli czy przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Notariuszy powołuje Minister Sprawiedliwości. Absolwenci prawa, którzy widzą siebie na tym stanowisku muszą przygotować się na trwającą ponad 2 lata aplikację, a dokładnie 2 lata i 6 miesięcy. Jej koordynatorem jest w tym przypadku Rada Izby Notarialnej, i to ona ustala charakter zajęć oraz określa jeden, konkretny dzień w tygodniu, w którym mają się one odbywać. W zależności z kim aplikant podpisze umowę, odbywa aplikacje u notariusza wyznaczonego przez Radę, bądź też u notariusza, z którym związał się umową. Egzamin pokrywa się z egzaminem na wymienione wcześniej aplikacje. Biorąc pod uwagę cenę, to jest to nieco tańsze przedsięwzięcie i na egzamin potrzeba około 700 złotych.

Komornik sądowy po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości działa jako funkcjonariusz publiczny z ramienia sądu. W oparciu o obowiązujące przepisy musi sprawnie i skutecznie wyegzekwować od dłużnika należności na rzecz wierzyciela. Zanim komornik rozpocznie postępowanie, zapoznaje się z całą dokumentacją przedstawioną mu przez klienta czyli wspomnianego wierzyciela. Pretekstem do podjęcia odpowiednich kroków prawnych może stać się wyrok, bądź nakaz sądowy, jak również akt notarialny. Ze swojej pracy rozlicza się u Ministra Sprawiedliwości, w formie półrocznych i rocznych sprawozdań. Co ciekawe o aplikację komorniczą mogą starać się nie tylko absolwenci prawa, ale również osoby, posiadające tytuł magistra administracji. Warunkiem niezbędnym do odbycia aplikacji jest półroczna praktyka w kancelarii komorniczej. Egzamin wstępny ma formę testu. Kandydat na komornika przez dwa lata, pod okiem patrona, przygotowuje się do zawodu. Na koniec czeka go egzamin złożony z części pisemnej i ustnej. Ta pierwsza trwa 6 godzin i sprawdza na ile aplikant opanował czynności egzekucyjne. W trakcie egzaminu dozwolone są pomoce w postaci tekstów przepisów prawnych, komentarzy i zbiorów orzeczeń.

Następna w kolejności jest aplikacja rzeczniowska, która powinna przygotować do pracy rzecznika patentowego. Patenty, znaki towarowe czy wzory to słowa klucze w tym zawodzie. Przyszli rzecznicy muszą być przygotowani do odpowiedniego, zgodnego ze standardami reprezentowania klienta przed różnymi instytucjami w takich kwestiach jak ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów. Opracowany projekt należy zgłosić do Urzędu Patentowego. Aplikant przygotowuje się do przyszłej pracy przez trzy lata. Dobra wiadomość dla absolwentów studiów technicznych, jest taka, że oni również mogą zostać rzecznikiem patentowym. Podczas wykładów i ćwiczeń, obejmujących teorię oraz w trakcie zadań praktycznych aplikant, pod nadzorem patrona, nabywa potrzebną wiedzę. Egzamin na tę aplikację różni się od dotychczas poznanych. Mianowicie z kandydatami przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której muszą wykazać się znajomością własności przemysłowej oraz pracy rzecznika patentowego. Oczywiście najpierw tę wiedzę trzeba przyswoić, a to wiąże się z wydatkiem rzędu 5000 złotych za semestr.

Teraz przyjrzyjmy się bliżej drodze, którą musi przejść osoba, chcąca w przyszłości uprawiać zawód sędziego i prokuratora. W przypadku tych dwóch zawodów sprawa jest bardziej skomplikowana. Tylko osoby, mogące pochwalić się aplikacją ogólną, posiadające polskie obywatelstwo i korzystające w pełni z praw cywilnych i obywatelskich mogą starać się o aplikację prokuratorską. To jednak nie wszystkie wymagania stawiane kandydatom. Aplikant musi mieć nieskazitelny charakter. Nie może być mowy o naruszeniu prawa, choćby w niewielkim stopniu. Podobnie jest, co wydaje się oczywiste, w przypadku aplikacji sędziowskiej. Trudno wyobrazić sobie, żeby sędzia czy prokurator miał na sumieniu przestępstwo skarbowe. Złożenie dwuetapowego egzaminu uprawnia do przyjęcia na aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Dopiero po jej ukończeniu można starać się o przyjęcie na aplikację specjalistyczną, a więc prokuratorską bądź sędziowską. Aplikant musi mieć zaliczone wszystkie sprawdziany i praktyki, które przewidziane są w programie aplikacji ogólnej, aby mógł myśleć o specjalizacji. Przyszli prokuratorzy uczą się fachu przez 30 miesięcy w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, nieco dłużej, bo 54 miesiące przygotowują się do zawodu kandydaci na sędziów. Aplikanci zobowiązani są przystąpić do egzaminu w ostatnim miesiącu trwania nauki. Po egzaminie prokuratorskim nazwiska aplikantów układane są na liście według liczby uzyskanych punktów. Minister Sprawiedliwości, w zależności od zajmowanego miejsca, przedstawia egzaminowanemu aplikantowi propozycję pracy na stanowisku asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Warunkiem umieszczenia na tej liście jest złożenie egzaminu prokuratorskiego z wynikiem pozytywnym. W przypadku tej samej liczby punktów o kolejności miejsca na liście zdecyduje suma punktów uzyskanych przez aplikanta ze wszystkich praktyk i sprawdzianów w czasie aplikacji.

Na zakończenie kilka słów o aplikacji referendarskiej. Referendarz, wykonując swoją pracę, jest wyposażony w kompetencje zbliżone do sędziowskich. Do jego zadań należy m.in. postępowanie w kwestiach dotyczących prowadzenia ksiąg wieczystych. Kto może zostać referendarzem? Takie pytanie zadają sobie z  pewnością Ci, którzy myślą o wykonywaniu tego zawodu w przyszłości. Warunkiem koniecznym będzie posiadanie obywatelstwa polskiego. Kandydat na to stanowisko nie może być pozbawiony praw cywilnych i  obywatelskich. Kolejny warunek, który dotyczy wszystkich zawodów prawniczych to nieskazitelny charakter, o czym była już mowa wcześniej. Następna sprawa wiąże się z wykształceniem, mianowicie należy ukończyć studia prawnicze z tytułem magistra. Referendarzem może zostać osoba, która ukończyła 24 lata i odbyła aplikację ogólną albo notarialną, adwokacką lub radcowską i złożyła odpowiedni egzamin. Egzamin jest porównywalny do sędziowskiego, na aplikacje również obowiązują limity miejsc, ale co ważne są one bezpłatne. Kandydaci przygotowują się do zawodu rok, a następnie muszą pomyślnie zdać egzamin referendarski złożony z części pisemnej i ustnej. Na rozwiązanie 75 pytań testowych aplikanci mają 90 minut. W tym czasie muszą się jeszcze zmierzyć z dwoma pytaniami opisowymi. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie przynajmniej 60 punktów z części pisemnej. Aplikant zdobywa doświadczenie w trakcie praktyki zawodowej, szkoleń centralnych i seminaryjnych. Prezes Sądu Okręgowego podejmuje decyzję o wyborze patrona na czas trwania praktyk zawodowych. Program szkoleń seminaryjnych i centralnych został tak skonstruowany, aby aplikanci jak najlepiej mogli wywiązywać się w przyszłości ze swoich obowiązków. Aplikację kończy oczywiście egzamin. W przypadku jego niezdania istnieje możliwość poprawy wyniku, ale tylko raz.

Odbyta aplikacja udokumentowana pozytywnym wynikiem z egzaminu otwiera drzwi do kariery prawniczej i nierzadko dużych pieniędzy. Droga do zawodu sędziego, prokuratora, adwokata i innych tu wymienionych nie jest łatwa. Aplikanci muszą wykazać się ogromną determinacją i dużą samodyscypliną. Egzaminy konkursowe, a później końcowe wymagają nie tylko dużych nakładów finansowych, ale przede wszystkim sporego wysiłku intelektualnego. Bez wątpienia, żadne studia, choćby najlepsze, nie zagwarantują odpowiedniego przygotowania do zawodu. Tylko praktyka pod okiem ekspertów może przynieść efekty i  zaowocować w przyszłości.

Małgorzata Tałanda

Symulacja egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i adwokacką.

Uczestnicy symulacji zmierzą się z rozwiązaniem przykładowego testu odzwierciedlającego atmosferę egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i adwokacką. Test będzie składał się z 50 pytań, na rozwiązanie których uczestnicy będa mieli 50 min. oirpPytanie będą ułożone na wzór rzeczywistego testu, sprawdzającego wiedzę kandydatów na aplikantów podczas egzaminu wstepnego, który w tym roku odbędzie się 28 września. Wszyscy uczestnicy symulacji otrzymają książki pomocne w przygotowaniu się do egzmainu wstepnego a na najlepszych czekają nagrody!

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników strony targiprawnicze.pl (dalej zwanej „Serwisem”) uwzględniając rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Osoby korzystające z Serwisu proszone są o uważne przeczytanie poniższej treści. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami, prosimy o nie przesyłanie dokumentów zawierających takie dane.

I. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.  Przetwarzanie oznacza wszelkie działania z wykorzystaniem danych osobowych, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, udostępnianie, usuwanie, czy niszczenie.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 43a/84, 00-855 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000307969, NIP 5272579175, Regon 141442332, o kapitale zakładowym 297 000,00 PLN („Administrator”).

III. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług oferowanych przez Serwis, takich jak: dodanie CV do bazy Serwisu i korzystanie przez Serwis z przekazanych CV w projektach rekrutacyjnych, aplikowanie na oferty pracy umieszczone w Serwisie, oraz zapis na Newsletter Serwisu. Przetwarzamy dane osobowe również w celu kontaktowania się z użytkownikami Serwisu, rozliczenia świadczonych usług oraz weryfikacji prawdziwości danych podanych przez użytkowników Serwisu w ramach rejestracji do Newslettera Serwisu lub dostarczenia CV. Wykorzystujemy również dane osobowe w celach technicznych oraz statystycznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Rekrutacja

Zakres przetwarzanych danych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie na stronie Serwisu w Twoim profilu w formularzu rejestracyjnym w zakładce „Dodaj CV” oraz Twoim CV przesłanym do Serwisu. W dostarczonym CV powinna znaleźć się zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu udziału w projektach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji.

Newsletter

Zakres przetwarzanych danych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe podane przez Ciebie na stronie Serwisu w zakładce Newsletter, tj. twoje imię i nazwisko, adres email oraz preferencje dotyczące zakresu subskrypcji Newslettera Serwisu. 

Podstawa prawna: Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usługi Newslettera wysyłanego przez Serwis. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:

a) prowadzenie wobec użytkownika Serwisu działań marketingu bezpośredniego własnych usług oferowanych przez Administratora, w tym przesyłanie użytkownikowi Serwisu informacji o usługach i produktach jak również informacji handlowych pochodzących od Administratora;

b) kontaktowanie się z  użytkownikiem Serwisu  w  celach  związanych  z  dozwolonymi  działaniami marketingowymi, w szczególności za zgodą użytkownika, przez e-mail;

c) kontaktowanie się z użytkownikiem Serwisu w celach związanych z organizacją szkoleń, praktyk, oraz obsługą działów prawnych.

Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz odpowiadanie na pytania użytkowników Serwisu

Zakres przetwarzanych danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w czasie korzystania z Serwisu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu długofalowych relacji z użytkownikami.

Dochodzenie i obrona przed roszczeniami

Zakres przetwarzanych danych: w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Serwisie, takie jak: imię i nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dochodzeniu oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Statystyka korzystania z Serwisu oraz wsparcie techniczne Serwisu

Zakres przetwarzanych danych: W tych celach przetwarzamy niektóre dane osobowe dotyczące aktywności użytkowników w Serwisie, takie jak: odwiedzane podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na nich czasu, dane dotyczące wysłanych przez użytkownika aplikacji na oferty pracy, informacji zawartych w logach dostępowych w tym adres IP użytkownika, lokalizacji oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

IV. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Udostępniamy twoje dane osobowe następującym podmiotom:

Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie w związku z prowadzeniem Serwisu przez Administratora. Są to podmioty, które współpracują z Administratorem na podstawie zawartych z Administratorem umów cywilnoprawnych wspierając naszą bieżącą działalność. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, zapewniają system emailingowy, usługi marketingu online, zapewniają analizę ruchu w Serwisach oraz informują o skuteczności kampanii marketingowych jak też wspierają Administratora od strony technicznej.

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników, którzy zgłosili swój udział w rekrutacjach prowadzonych przez Administratora oraz zapisali się na Newsletter Serwisu są przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody przez użytkowników.

Dane osobowe użytkowników, którzy kierują do Administratora różne zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści kierowanych do nas wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, możemy przechowywać takie wiadomości i zawarte w nich dane osobowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

VI. Jakie są prawa użytkownika Serwisu w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika ?

 1. Dane osobowe podawane są przez Użytkowników dobrowolnie. Niepodanie określonych w danym procesie danych uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności Serwisu oferowanych przez Administratora.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych podanych Administratorowi danych oraz do dokonywania w nich bieżących zmian oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do jakiejkolwiek usługi oferowanej przez Serwis. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu potwierdzenia przesłanego w drodze korespondencji email do Administratora o wycofaniu zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 4. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.
 5. Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych użytkownika będących w posiadaniu Administratora.
 6. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia Administrator uniemożliwi użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług Serwisu, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 7. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.
 8. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych dostarczonych Administratorowi do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 9. Użytkownik może zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących użytkownikowi uprawnień.
 10. Jeżeli Twoim zdaniem Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, sposób korzystania z usług Serwisu, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

VII. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika ?

 1. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy wykorzystaniu niezbędnych środków organizacyjnych i technicznych, w tym poprzez ulokowanie sprzętu i oprogramowania w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem stosownego oprogramowania.
 2. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewnienia uwierzytelniania, przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych Administrator stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą technologii SSL.

VIII. Kontakt z Administratorem

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek Państwa uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych bądź otrzymać informację na temat polityki prywatności Serwisu uprzejmie prosimy o informację na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Polityka cookies

1.      Serwis wykorzystuje pliki cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika przeglądającego zawartość strony Serwisu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z Serwisu.

2.      Użytkownik Serwisu posiada możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania  cookies. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania przez użytkownika z usług udostępnianych przez Serwis.

3.      W Serwisie Administratora cookies wykorzystywane są w celu:

 • utrzymania sesji użytkownika,
 • zapamiętywania sesji użytkownika,
 • umożliwienia autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania,
 • statystycznych,
 • marketingowych,
 • udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z zakładki pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdują się na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Państwo używacie:

Jeśli nie wyłączyliście Państwo wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażacie zgodę na ich wykorzystanie.

Serwis korzysta także z usług podmiotów trzecich, które także wykorzystują pliki cookies w celach m.in.:

 • monitorowania ruchu na stronie www;
 • zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają na doskonalenie usług;
 • ustalania ile osób anonimowo nas odwiedza;
 • zbierania statystki zapisywania się na newslettery.

Do tych podmiotów zaliczamy :

 • Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce (linki do instrukcji poniżej), jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 • Facebook Social Plugins

Nasze strony internetowe korzystają z odnośników i wtyczek (plugin) serwisu facebook.com firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Po przywołaniu strony, która zawiera taki przycisk, Państwa przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Treść pluginów przekazywana jest bezpośrednio przez Facebook do Państwa przeglądarki i z niej jest implementowana do strony internetowej. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pobieranych przez Facebook za pomocą tych pluginów.

Przez implementację pluginów Facebook otrzymuje informację, że przywołali Państwo odpowiednią stronę. Po zalogowaniu w tym serwisie, operator może Państwa wizytę przyporządkować do osobistego konta użytkownika. Interakcja z tymi pluginami, na przykład uruchomienie danego przycisku lub dodanie komentarza, powoduje przekazanie odpowiedniej informacji z Państwa przeglądarki bezpośrednio do firmy Facebook i jej zapisanie. Jeżeli nie jesteście Państwo członkiem Facebook, to mimo to istnieje możliwość, że dany operator dowie się, jaki jest Państwa adres IP i zapisze go.

Cel i zakres gromadzenia danych i dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez Facebook oraz Państwa prawa i możliwości ustawienia w tym zakresie możesz znaleźć w informacjach dot. ochrony danych operatorów znajduje się pod tym linkiem: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.
 

Jeżeli są Państwo członkiem Facebook  i nie życzycie sobie, aby operator poprzez naszą stronę internetową gromadził Państwa dane i kojarzył je z zapisanymi tam danymi członkowskimi, przed wizytą na naszych stronach internetowych muszą Państwo wylogować się z Facebook.

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu.
 2. Polityka prywatności została sporządzona z uwzględnieniem postanowień RODO. Serwis zobowiązuje się do aktualizacji polityki prywatności zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, a także w momencie rozszerzania bądź modyfikowania oferowanych przez nasz Serwis usług.

 

 

 fotolia 4504621 subscription l pressmaster - fotolia.com  Konkurs prawno-podatkowy "Startuj z nami" został zorganizowany przez firmę doradczą Accreo oraz Kancelarię prawną Accreo Legal, odbył się w dniach 1-14 marca 2013r. Konkurs polegał na rozwiązaniu jednego z dwóch kazusów: z zakresu prawa cywilnego lub podatkowego. Udzial w konkursie wzięli studneci IV i V roku studiów prawniczych. Laureaci odbeda miesięczne - płatne praktyki w Accreo i Accreo Legal!
   accreo legal